ΜΕΛΗ

Για την επικύρωση της εγγραφής σας, πρέπει να αποστείλετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου /email του ΠΚΣ: cyvetassociation@gmail.com ) το αποδεικτικό τραπεζικής κατάθεσης (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ) που αφορά στην εγγραφή σας και την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής του τρέχοντος έτους (20 ευρώ), καθώς και το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο με τίτλο: «Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους/Αλλαγή στοιχείων μέλους του Π.Κ.Σ.».