ΝΕΑ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέα – Ανακοινώσεις

Διαβατήρια

Γραπτή ενημέρωση μελών κτηνιατρων για διαβατήρια

Αρχείο διαβατηρίων

Παρουσίαση Σάββα Σάββα για Νέα Ευρωπαϊκά Διαβατήρια Ζώων

Σήμανση κατοικίδιων ζώων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαδικασία απόκτησης κωδικών

Σωστή τοποθέτηση πομποδέκτη

Ενημέρωση μελών για προτάσεις ΠΚΣ για Περί σκύλων Νόμο

Επιστολή με προτάσεις ΠΚΣ για Περί σκύλων Νόμο

Ενημέρωση μελών και κοινού για τις προτάσεις του ΠΚΣ για το προσχέδιο Νόμο για τα Pet Shop

Επιστολή με προτάσεις για pet shop - Τελική πρόταση

Μνημόνιο συναντίληψης με Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για δημιουργία Κτηνιατρικής Σχολής

Διαδικασία απόκτησης κωδικών

Συνεργασία με ΕΛΕΚΖΣ

Διαδικασία απόκτησης κωδικών

Διημερίδα αναισθησιολογίας και διαχείρισης πόνου και συνεδρία FECAVA

Διημερίδα FECAVA