ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Νεκταρία Ιωάννου-Αρσένογλου
Αντιπρόεδρος Δημήτρης Επαμεινώνδας
Γραμματέας Χριστίνα Στρατή
Ταμίας Κυριάκος Σπανούδης
Μέλη Δημήτρης Δημητρίου

Μάριος Χριστοφόρου

Χριστίνα Κυριάκου