ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Ιστορία του Συλλόγου

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (ΠΚΣ)

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος (Π.Κ.Σ.) ιδρύθηκε το 1978 με σκοπό να ενώσει όλους τους κτηνίατρους της Κύπρου σε ένα σώμα. Ξεκίνησε με 28 μέλη και σήμερα αριθμεί πάνω από 450 μέλη μεταξύ των οποίων τόσο ιδιώτες όσο και δημόσιοι κτηνίατροι.

Πλέον στις σύγχρονες απαιτήσεις της νέας εποχής ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός σύλλογος προσπαθεί να μετεξελιχθεί σε σώμα Κτηνιάτρων στα πλαίσια λειτουργίας Συλλόγων των Ιατρών, Δικηγόρων κ.λπ..

Δραστηριότητες της οργάνωσης μας:

Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες για συνεχή επιμόρφωση, ο Π.Κ.Σ. οργανώνει σε ετήσια βάση διημερίδες-ημερίδες ή συνεργάζεται με μεγάλους οργανισμούς παροχής εκπαίδευσης όπως η improve international η ΕΛΕΚΖΣ και έχει συνυπογράψει μνημόνιο συναντήληψης με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα δημιουργήσει τη πρώτη Κτηνιατρική Σχολή της Κύπρου.

Ο Π.Κ.Σ. λαμβάνει μέρος σε ότι αφορά την αναβάθμιση, προώθηση και διασφάλιση της υγείας και ευημερίας των ζώων:

  • Συμμετέχει ενεργά με μέλος του στην κάθε τοπική επιτροπή ευημερίας των ζώων.
  • Οργανώνει και λαμβάνει μέρος σε προγράμματα στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γάτων.
  • Μετά από απόφαση του Π.Κ.Σ. οι ιδιώτες κτηνίατροι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στα αδέσποτα ζώα (φιλοζωικές οργανώσεις) με έκπτωση 40%.
  • Όσον αφορά τα θέματα δημόσιας υγείας, διοργανώνονται διαλέξεις και σεμινάρια.

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος είναι μέλος στους εξής διεθνής κτηνιατρικούς οργανισμούς:

  • W.V.A. (World Veterinary Association). http://www.worldvet.org/
  • F.V.E. (Federation of Veterinarians of Europe). http://www.fve.org/
  • Commonwealth Veterinary Association. https://www.commonwealthvetassoc.com/
  • FECAVA  (The Federation of European Companion Animal Veterinary Association). https://www.fecava.org/